همکاری با ما

هر بخش در HGR برای موفقیت کلی شرکت ضروری است. ما به عنوان یک تیم برای دستیابی به یک هدف مشترک کار می کنیم.

خریدار

تماس با مرکز

تماس با مرکز

وزارت بی

بی

بین المللی به درون لجستیک

ورودی تدارکات

کنترل موجودی

فهرست

نگهداری

نگهداری

بازار یابی (Marketing)

بازار یابی

دریافت

دریافت

بخش ایمنی

حراجی

حراجی

حمل

حمل

اپراتورها نمایشگاه

نمایشگاه کالا

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*
[recaptcha]

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*
[recaptcha]