چگونه ما رول

HGR Rolls On

HGR "Hit the Grounding" در 1998 و از آن زمان بازنگری نکرده است. در مورد HGR کمی بیشتر مطالعه کنید و آنچه را که بخشی از تیم ما است تماشا کنید و لیست پخش زیر را داشته باشید.

کار سخت، بازی سخت

HGR خود، Hitter 20 (H20)، اولین آهنگ موسیقی خود را با آهنگ جدیدی از Mixtape خود می سازد. این آهنگ می خواهد بداند اگر شما یک "هیتور" هستید، که از روزهای اول او در بخش فروش تبدیل به یک مونتر H20 شده است. HGR به سختی کار می کند، اما ما خیلی سخت بازی می کنیم!

چه کارکنان HGR تا چه حد؟

 

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*