سیاست HGR - بازگرداندن

بازگشت سیاست - گارانتی ما

اگر به هر دلیلی شما با خرید خود راضی نیست، لطفا آن را در عرض چند روز 30 از تاریخ سفارش بازگشت، حمل و نقل پیش پرداخت، برای بازپرداخت کامل.

از کار شما متشکرم!

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*
[recaptcha]

تماس با (نام هرزه فروش)
اسم شما*
آدرس ایمیل شما*
تکرار آدرس ایمیل شما*
شماره تلفن شما
نام شرکت
تعداد مورد
پیغام شما*
[recaptcha]