HGR در شب سال نو و شب سال نو 2019 بسته خواهد شد

سالن ترمینال کلیولند

ما دسامبر 31 و Jan. 1 بسته خواهد شد تا جشن سال نو، سبک کلیولند! ما در روز چهارشنبه، ژانویه، 2 را برای ساعت های کاری عادی باز میکنیم.

ساعت تعطیلات 2017 HGR

زیور آلات تعطیلات آبی

این سال، از کریسمس و سال نو در روزهای دوشنبه، تنها روزهایی است که برای کسب و کار بسته می شود. در غیر این صورت، ما به طور معمول از 8 به 5 PM باز می شود